Det er vigtigt at holde sine tagrender rene for blade og kviste, for at de kan fungere hensigtsmæssigt. Hvis du har brug for at få renset dine tagrender, kan Enggaard rykke ud med kort varsel, i frostfrie perioder. Når temperaturen er under frysepunktet, kan dine tagrender som udgangspunkt ikke renses da vi benytter moderne udstyr, der suger affaldet fra tagrenden gennem et rør.

Vi kan rense i alle højder, uagtet hvilken type tagrender, der er tale om.